Geschiedenis

Zoals overal waar er mensen samenleven, werd er ook in Wiekevorst In de tweede helft van de 19de eeuw samen gezongen en gemusiceerd in een zangvereniging met als naam “De Goeden Lever”.

Het musiceren bestond toen voornamelijk uit het begeleiden van de stemmen met eenvoudige fluitjes. Uit deze zangvereniging is waarschijnlijk rond 1870 een groepje van vaste muzikanten gegroeid, die de basis hebben gelegd voor een louter instrumentaal gezelschap, een echte fanfare dus.

In maart 1871 werd er dan een officieel reglement opgesteld van “het fanfaregenootschap van Wiekevorst” met als eerste artikel:  “Het gezelschap neemt voor benaming aan “Onafhankelijkheid” en heeft ten doel de bevordering der eendracht en het beoefenen der toonkunst”.  Onze fanfare was geboren… 

Hieronder vind je enkele markante gebeurtenissen uit onze geschiedenis. 

(bron onder andere:  “De Kerk van Wiekevorst, 1642-1992” van Heemkring “Wiekevorst, ons dorp”) 
 

Vermoedelijke opstart

1870

Waarschijnlijk werd er in 1870 reeds begonnen met musiceren maar zonder dat er al een officiële vereniging was 

Officiële oprichting

1871

In maart 1871 werd het allereerste reglement ondertekend door het toenmalige bestuur. Meteen het oudste teruggevonden document van onze fanfare. Ook de krant “Het Nieuwsblad van Gheel” maakt op 8 april 1971 melding van de oprichting van een fanfare in Wiekevorst. 

Vlaggestandaard

1874

In 1874 werd een vlaggestandaard aangekocht bij de firma Trévanard-Eyckens en Cie te Peer. 

Eerste vermelding van een muzikale activiteit van onze fanfare.

1892

Het optreden van onze fanfare naar aanleiding van 50 jaar Klein-Scherpenheuvel ging niet ongemerkt voorbij. We lezen van een anonieme verslaggever: “Hunne muziek is godsdienstig, kunstig uitgevoerd en in staat om de heerlijke feesten op eene wonderbare wijze te verheffen” 

Viering 40-jarig bestaan

1910

In 1910 koos men er blijkbaar voor om niet de officiële oprichting als startdatum te zien.

Poging tot fusie

1946

Pastoor Felix ondernam een poging om de 2 vooroorlogse fanfares van Wiekevorst te verenigingen in 1 fanfare met de naam “De Sint-Jansvrienden”. Het is echter bij 1 optreden gebleven tijdens de vredesstoet.  

Terug “Onafhankelijk”

1946

Door verkiezingsperikelen ging het vooroorlogse bestuur van onze fanfare op zoek naar de nodige geldschieters om instrumenten bij te kopen en zo opnieuw “Onafhankelijk” te worden. 

Oprichting Tirolerorkest

1968

Na een vakantietrip van enkele muzikanten naar het Oostenrijkse Lofer, wordt besloten om een Tirolerorkest op te richten, onder de naam "De Löfer-Echo's".

125-jarig bestaan

1996

In 1996 vierde onze fanfare haar 125-jarig bestaan met onder andere 125 uren teren…

Bert Van Thienen

2000

In 2000 neemt Bert Van Thienen het dirigeerstokje van onze fanfare over van Herman Helsen. 

Superieure afdeling

2001

Na een reeks van promoties, speelt onze fanfare vanaf 2001 in de hoogste afdeling, “Superieur” 

Oprichting jeugdorkest

2005

Onder leiding van Bert Van Thienen werd in 2005 gestart met een jeugdorkest. 

Kevin Van Giel

2009

In 2009 wordt Kevin de dirigent van ons jeugdorkest

Winnaar eerste VLOF

2012

In 2012 wint onze fanfare het eerst Open fanfare kampioenschap

Kiekskes en muziekinitiatie

2018

In 2018 start onze fanfare met muziekinitiatie en worden ook “de Kiekskes” opgericht. Muzikantjes vanaf 6 jaar zijn vanaf dan ook welkom.

Tom D'Joos

2020

In het najaar van 2020, werd Tom D’Joos de nieuwe dirigent van onze fanfare.

150!

2021

2021, onze vereniging bestaat 150jaar!

Fanfare orkest

Meer lezen

KFOW Jeugd

Meer lezen

De Löfer Echos

Meer lezen

Het bestuur

Om alles in goede banen te leiden staat er een hele bestuursploeg klaar. Deze personen zorgen voor de organisatie van alle activiteiten, concerten, repetities,… van onze fanfare.

Hieronder vind je een overzicht van onze bestuursleden.

Marc Van Houdt

Voorzitter

Geert Lambaerts

Secretaris

Kurt Vets

Schatbewaarder

Jan Van den Bergh

Bestuurslid

Joppe Van den Sande

Bestuurslid

Karolien Vleugels

Bestuurslid

Jan Van Bael

Bestuurslid

Paul Saelen

Bestuurslid

Raf Schuermans

Bestuurslid

Philippe Verstappen

Bestuurslid

Wim Adriaensen

Bestuurslid

Soetkin De Doncker

Bestuurslid
Voorzitter KFOW Jeugd