Een fanfare is ...

Wat is een fanfare nu eigenlijk?

Een fanfare is ...

 

Een fanfare is zoals een groot gezin.

In een gezin dragen de ouders een grote verantwoordelijkheid.
In een fanfare het bestuur.

Ouders zijn bezorgd om hun kinderen.
Het bestuur om zijn leden en muzikanten.

Ouders zorgen dat het gezin financieel leefbaar blijft,
bij een fanfare het bestuur.

Kinderen moeten naar school.
Muzikanten naar de repetitie.

Kinderen die niet goed mee kunnen vragen extra aandacht,
in een fanfare zullen dat de muzikanten zijn.

Kinderen dienen hun lessen in te studeren,
muzikanten hun partituren.

Kinderen moeten examens doen,
een fanfare muziekwedstrijden of concerten.

Een kind dat slechte schoolresultaten haalt, steekt het op de leraar
een muzikant op zijn instrument of op de dirigent.

Een vader op jaren gaat met pensioen.
Een muzikant op jaren, hangt zijn instrument aan den haak.

In een gezin moet men op tijd aan tafel zijn
in een fanfare op tijd op de repetitie.

In een gezin zijn het meestal de vaders die blijven hangen,
bij een fanfare de mannelijke muzikanten.

In een gezin drinkt men meestal koffie,
in een fanfare is dat bier.

In een gezin wordt er soms weinig gezegd,
in een fanfare soms veel.

Ouders bluffen graag over hun kinderen,
muzikanten en leden doen dat over hun fanfare.

Een ideale man of vrouw, bestaat niet,
een ideaal dirigent, bestuur, voorzitter of muzikant evenmin.

Een volmaakt gezin moet nog geboren worden
net zoals een volmaakte fanfare.

In een gezin bid men met de mond.
in een fanfare met zijn instrument.

Laten we de Heer van het leven vragen,
dat hij onze gezinnen en fanfare mag blijven dragen.