De Hinnen worden 150 Jaar!

Koninklijke Fanfare Onafhankelijkheid Wiekevorst mag 150 kaarsjes uitblazen. Speciaal voor deze gelegenheid steken wij onszelf in een nieuw jasje én organiseren we een bruisend feest jaar.

Ontdek de festiviteiten

150 of toch 151?

Bestaat onze fanfare nu 150 of toch 151 jaar? Een duik in de geschiedenis.

Aanzet tot bovenstaande vraag kwam overigens van Lydia Moons die een uitgebreid onderzoek wilde doen naar de geschiedenis van het verenigingsleven in Wiekevorst. Als één van de oudste verenigingen in ons dorp, moest onze fanfare daarin natuurlijk een belangrijke plek toebedeeld krijgen. Daarom is zij ook naarstig de archieven ingedoken op zoek naar informatie over de vroegste geschiedenis van onze fanfare. En daarbij stootte zij op een merkwaardig document: een affiche uit 1910 die gedrukt werd ter gelegenheid van “de inhuldiging van het nieuw vaandel der Oud-Soldaten” èn “het 40-jarig bestaan der fanfaren”.

Op die affiche staat het rijkelijk gevulde feestprogramma met een 2-daags muziekfestival waarbij de feestvierende fanfare ‘Onafhankelijkheid’ en de zangvereniging ‘De Goede Iever’ (waaruit onze fanfare volgens de overlevering ontstond) de muzieknamiddagen openden.

Hoezo? Denken wij KFOW-ers dan, als onze fanfare in 1910 het 40-jarig bestaan vierde, dan werd zij toch in 1870 gesticht en niet in 1871, zoals tot nu toe altijd gedacht?

Hadden die organisatoren van het bestuur van 1910 dan niet goed geteld? Dat kan. Want het oudste document in ons bezit is het allereerste reglement dat door het toenmalige bestuur werd ondertekend en gedateerd in maart 1871. Maar het zou natuurlijk kunnen dat de fanfare toen al enkele maanden bestond (zonder reglement of schriftelijke stichtingsverklaring) en al aan het musiceren was van in 1870. In elk geval is daar geen enkel schriftelijk bewijs van overgeleverd (buiten bovengenoemde affiche) en blijft het dus met een natte vinger koffiedik kijken. Van het reglement van 1871 zijn we wèl zeker en dus nemen wij dat jaar ook officieel als stichtingsjaar aan. Ook in het ‘Nieuwsblad van Gheel’ werd overigens op 8 april 1871 aangekondigd dat de oprichting van de fanfare van Wiekevorst een feit was. Dat is dus een tweede geschreven bron die 1871 als stichtingsjaar aanhaalt.

Hoe het ook zij, op dat eerste geschreven reglement worden Constant Verelst (toenmalig gemeente-secretaris èn cafébaas van ‘t gildenhuis) en Ludovicus Gils (hoofdonderwijzer respectievelijk als stichtend voorzitter en eerste ‘muziekmeester’ (dirigent) vermeld. Hier een exhaustieve opsomming geven van alle voorzitters en dirigenten van onze fanfare van toen tot nu, zou ons voor dit jubileumboekje natuurlijk veel te ver leiden. Bovendien zit daar vermoedelijk ook geen enkele lezer op te wachten. Wèl willen wij zo’n overzicht geven vanaf de Tweede Wereldoorlog, want toen hebben zich op korte tijd toch enkele opmerkelijke gebeurtenissen afgespeeld!

Tijdens de oorlog lagen vanzelfsprekend alle muzikale activiteiten in de maatschappij stil. Het Duitse leger vorderde zelfs alle koperen instrumenten op om het metaal te gebruiken in de oorlogsindustrie. Na de bevrijding echter, kwam de plaatselijke pastoor Felix op het idee om een nieuwe fanfare uit de grond te stampen die de twee vooroorlogse fanfares van Wiekevorst zou verenigen. Zo werden de vroegere muzikanten van de Onafhankelijkheid en de Haankappers opgetrommeld om met de nieuw opgerichte fanfare de ‘Sint-Jansvrienden’ opnieuw te gaan repeteren.

Dat resulteerde in een éénmalig optreden tijdens de ‘Vredesstoet’ in 1946 ter gelegenheid van de herdenking van  het einde van de oorlog. Al gauw echter zorgden ‘verkiezingsperikelen’ ervoor dat enkele voortrekkers uit het oude bestuur van de Onafhankelijkheid het plan smeedden om terug ‘met de eigen muzikanten’ en onder de oude naam te starten. Enkele milde geldschieters, waaronder voorzitter Aloïs Verstappen, kochten de instrumenten die ze nog tekort kwamen en de Onafhankelijkheid was weer onafhankelijk!

Van dan af bleek continuïteit hoog in het vaandel te staan van onze vereniging. Want sinds Aloïs kende onze fanfare slechts 3 voorzitters: Frans Verwimp, Stan Van Houdt en huidig voorzitter Marc Van Houdt. Ook op het vlak van de dirigenten vinden we deze hang naar continuïteit terug. Waar in de fanfarewereld, net als in het voetbal met de trainers, de muziekverenigingen slag om slinger wisselen van dirigent, ging de KF Onafhankelijk meestal voor lange verbintenissen en continuïteit.

Na de oorlog nam Frans Bruynseels over van Vic Steurs. Daarna voerden resp. Richard Bastijns, Walter De Meester en Herman Helsen onze fanfare naar een steeds hogere reputatie en steeds jeugdiger muzikantenbestand. De absolute top in de Belgische amateurmuziek bereikten we onder 20 jaar Bert Van Thienen.

Sinds enkele maanden heeft nu Tom D’Joos de uitdaging aanvaard om die positieve evolutie door te trekken. Wij wensen hem daarbij veel succes, onder ons gekende motto:


“Goede muziek maken zonder daarbij aan plezier in te boeten. Streven naar vooruitgang zonder daarbij de traditie achter zich te verbranden”

Meer lezen

Over ons

Wat is de KFOW? Ontdek meer over onze vereniging.

Meer lezen

Evenementen

De KFOW zit niet stil. Ontdek onze komende evenementen waar ook jij bij kan zijn!

Meer lezen

Ik ben muzikant

Gebruik uw KFOW account om hier in te loggen.

Meer lezen

Uit de oude doos

https://www.youtube.com/watch?v=t_Q5VTO31Io